Anne Teikari

MUSIIKKITIETEILIJÄ

Olen tutkija (FM) ja kiinnostunut musiikin paikasta suhteessa sitä ympäröivään yhteiskuntaan. Olen kotoisin Kemistä, mutta eteläistynyt Tampereen ja Helsingin yliopistoissa tehtyjen opintojen myötä. Taiteen tasa-arvoisuutta pohdin työskennellessäni Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporessa vuosina 2015–2017, ja tällä hetkellä työskentelen Sibelius-Akatemiassa musiikinhistorian parissa. Säveltämisen myötä sekaannuin onnellisesti Korvat Auki- yhdistykseen vuonna 2016, jonka toimesta olen muun muassa vetänyt paneelikeskusteluja säveltäjän roolista sekä taidemusiikin merkityksestä nyky-yhteiskunnassa. Suhtaudun musiikkiin ja sen ympärille muodostuviin ilmiöihin intohimoisesti, mutta useimmiten huomaan pohtivani tapoja, joilla eri tavoin pyritään määrittämään hyvän ja huonon taiteen välistä rajaa. Taidemusiikissa minua kiinnostaa äänen ulottuvuuksien hamuaminen, mutta sielultani olen punk-rokkari jolle melodia on kaikki kaikessa.

Anne_Korvat.jpg